วิธีการสั่งซื้อโปรแกรม DYB - Fit At Home

1. ชำระเงิน (1,499 บาท สำหรับ 100 คนแรก)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว

เลขที่บัญชี 730-2-94741-9

นาย มุ่งมั่น สมัครพงศ์

2. แจ้งการโอนเงิน (หลังจากการแจ้งโอนเงิน จะมีทีมโค้ช DYB ติดต่อกลับไปภายใน 48 ชม.)